tai bigone game bigone vua bài 86 | tai vua bai

Tin t?c ?ng ch
Error
 • XML Parsing Error at 1:472. Error 9: Invalid character
You are here: Home Tin t?c S?n ph?m m?i

MTXT HP m?i cho doanh nghi?p v gi?i tr

E-mail Print PDF

Ngy 19/8/2009, t?i TP.HCM, v?i ch? ?? T??ng lai trong t?m tay, HPgi?i thi?u nh?ng b??c chuy?n cng ngh? quan tr?ng cho cng nghi?p s?n xu?t my tnh c nhn.
MTXT HP ProBook 4410s.

Trong d?p ny, HP ? ra m?t hng lo?tMTXT th? h? m?i nh? HP ProBook 4410s/ 4411s/ 4415s/ 4416s/ 4510s/ 4515s/ 4710s, HP Pavilion dv3/ dv4/ dv6/ dv7, Compaq Presario CQ35/ CQ40/ CQ61 v cc my tnh ?? bn ph?c v? cho nhu c?u c?a cc doanh nghi?p c?ng nh? ?p ?ng nhu c?u s? d?ng my tnh k?t h?p cng cc ?ng d?ng gi?i tr ?a ph??ng ti?n c?a cc gia ?nh.

Ngy nay, ngoi ch?c n?ng h? tr? ng??i dng tr?i nghi?m nh?ng ?ng d?ng k? thu?t s? hi?n ??i, ph?c v? t?i ?a nhu c?u gi?i tr, k?t n?i thng d?ng, my tnh cn l ph??ng ti?n th? h? c tnh c?a ng??i dng. T? thi?t k? nh? g?n, thanh l?ch ??n hi?u n?ng v??t tr?i c?a m?t chi?c my tnh, nh?ng dng s?n ph?m m?i c?a chng ti s? ?em ??n cho ng??i tiu dng m?t cch th?c m?i ?? tr?i nghi?m v th??ng th?c cng ngh?, ng Tr?nh Thanh Lm, T?ng gim ??c nhm My tnh C nhn, HP Vi?t Nam cho bi?t.

Read more...
 

Epson gi?i thi?u my in m?i

E-mail Print PDF
Ngy 11/9/2009, t?i TP.HCM, Epson ? t? ch?c bu?i h?i th?o thn m?t nh?m gi?i thi?u 3 dng s?n ph?m my in m?i.
ng Phairote Yodmahalabkul (th? hai t? tri qua) v ??i di?n cng ty ??ng Nam cng MC ch??ng trnh.

ng Phairote Yodmahalabkul, gim ??c kinh doanh qu?c t? c?a Epson, ? pht bi?u m? ??u bu?i h?i th?o. Theo ng, v?i m hnh h?i th?o thn m?t, ban t? ch?c mong mu?n mang ??n cho ng??i tham d? s? th? gin cng khng kh thn thi?n, hon ton tho?i mi khi Epson gi?i thi?u v? cc s?n ph?m my in m?i.

Trong h?i th?o, Epson ? cho ra m?t 3 dng s?n ph?m m?i dnh cho gia ?nh, v?n phng v in ?nh. Cc s?n ph?m my in m?i khng ch? c?i ti?n v? ch?t l??ng m cn ???c ch?m cht v? m?u m. ??i v?i dng my dng cho gia ?nh, Epson gi?i thi?u 3 m?u my in phun Epson Stylus TX111, Epson Stylus TX210 v Epson Stylus TX550W. Cc s?n ph?m my in cho v?n phng g?m c Epson Stylus Office T30, Epson Stylus Office T40W v Epson Stylus Office TX300F. Cu?i cng, dng my in ?nh c 2 my in ?nh ch?t l??ng cao Epson Stylus Photo T60 v Epson Stylus Photo TX700W.

ng Phairote Yodmahalabkulnh?n m?nh, Epson khng ch? ??y m?nh vi?c bn s?n ph?m m cn t?ng c??ng d?ch v? h?u mi ?? lun lm hi lng khch hng. Epson s? thay ??i logo m?i, ??ng th?i ??i m?i cung cch d?ch v? cho cc trung tm v tr?m b?o hnh trn ton qu?c, h?a h?n ?em ??n cho khch hng s? ch?m sc t?t nh?t. ng c?ng by t? s? cm ?n ??n v? h?p tc c?a Epson t?i Vi?t Nam, cng ty TNHH ??ng Nam, ? ?ng gp cho s? pht tri?n kinh doanh c?a Epson t?i Vi?t Nam...

Huy Th?ng

 

Laptop chip Core i3 ??u tin l? di?n ? VN

E-mail

Acer v?a gi?i thi?u dng laptop ti?t ki?m n?ng l??ng g?m 3 s?n ph?m AS4740 (14,1 inch), AS5740 v AS5740G (15,6 inch).
>'M?' laptop gi r? ??u tin dng chip Core i3

Read more...
 

Acer eMachines ET1810 - b?ch m l??t web

E-mail Print PDF

Acer v?a gi?i thi?u dng my bn (desktop) eMachines ET1810 v?i thi?t k? hi?n ??i, ch?t l??ng v tnh ?n ??nh cao. S?n ph?m thch h?p cho v?n phng, h?c sinh v sinh vin.


Thot kh?i tng ?en truy?n th?ng, eMachines ET1810 c mu tr?ng ch? ??o tot ln v? tr? trung, sang tr?ng. T?ng nt b?m, chi ti?t nh? ??u ???c ch?m cht tinh t?, th? hi?n phong cch hng hi?u Acer. Ton b? m?t tr??c l b? m?t ph?ng cong u?n kho lo, ch? c m?t nt n?i b?t l nt ngu?n bi?u t??ng ch? e, ni?m t? ho cng ngh? ti?t ki?m n?ng l??ng c?a Acer. Nt b?t m? ??a ???c gi?u kho lo ngoi ra, ??c l?p v?i khay ??a
Read more...
 

Laptop 3D ??u tin t?i Vi?t Nam

E-mail Print PDF

My tnh xch tay Aspire 5738DG c?a Acer ???c trang b? c?u hnh m?nh v?i card ?? h?a r?i v ph?n m?m CineReal gip hi?n th? ?nh ba chi?u r nt.

???c trng m?t l?p g??ng ??c bi?t, mn hnh CineReal s? t? ??ng tch hnh ?nh thnh hai hnh v?i hai gc ?? khc nhau. Khi nhn vo mn hnh thng qua m?t c?p knh phn c?c ???c t?ng km, hai hnh ?nh ny s? k?t h?p l?i ?? t?o ?nh 3D.

Read more...
 

Lin h?

Lin h? v?i chng ti ngay by gi? :

 • Tel : (+844) 3.7733 799
 • Fax : (+844) 3.7733 854
 • Email : salehlc@hn.vnn.vn / hlc@hn.vnn.vn
 • Website : www.halongjsc.com.vn
 • Hotline : 0982 088 185 - Mr.Hng GD Kinh Doanh
 • Working Hours : Mon - Fri 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 5:30 PM
 • -----------------------------Sat 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 4:00 PM

??I TC

Partner

deepcool2

emachineslogo

C?a t? ??ng


Friday
August 2018
17
C th? chng ti khng bn r? nh?t trn th? tr??ng !
Nh?ng ch?c ch?n m?t nh phn ph?i chnh th?c khng bao gi? bn hng "r?m" !

Chng ti lun tn tr?ng khch hng

v ???ng nhin

Khch hng c?ng c?n tn tr?ng chng ti !

 • ACER LCD 17 2,565,000 VN?
 • Acer Aspire AS4736Z - 441G25Mn 9,299,000 VN?
 • Notebook HP Pavillion DV4-143us (Espresso Black) 14,060,000 VN?

T? gi ngn hng

Th?i Ti?t


HALONG I&C JSC.,
Đang Tải Dữ Liệu

T? ?i?n tr?c tuy?n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay257
mod_vvisit_counterHm qua120
mod_vvisit_counterTu?n ny1235
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1300
mod_vvisit_counterThng ny3421
mod_vvisit_counterThng tr??c6354
mod_vvisit_counterT?t c?2112951

Đang có: 51 guests online
IP c?a b?n: 54.224.11.137
 ,