tai bigone game bigone vua bài 86 | tai vua bai

Trao gi?i Lin hoan Ti?ng ht Doanh nhn Vi?t l?n th? I n?m 2009
Error
  • XML Parsing Error at 1:472. Error 9: Invalid character
You are here: Home Nh?c nh?o Trao gi?i Lin hoan Ti?ng ht Doanh nhn Vi?t l?n th? I n?m 2009

E-mail Print PDF

Sau 2 ngy di?n ra lin hoan Ti?ng ht Doanh nhn Vi?t l?n th? I n?m 2009, ban gim kh?o ? ch?n ra ???c 11 ti?t m?c xu?t s?c nh?t ?? trao gi?i trong ?m cng di?n t?i 9/10/2009 t?i Nh ht ?i ti?ng ni Vi?t Nam, 58 Qun S?, H N?i.

Lin hoan Ti?ng ht Doanh nhn Vi?t l?n th? I n?m 2009 do Knh m nh?c - thng tin gi?i tr VOV3, Phng Th??ng m?i v Cng nghi?p Vi?t Nam (Bo Di?n ?n Doanh nghi?p) cng cng ty truy?n thng ti?p th? Speed Media ph?i h?p t? ch?c ? di?n ra trong 2 ngy 8 v 9/10/2009.

Lin hoan l d?p ?? cc doanh nghi?p, doanh nhn trn c? n??c giao l?u, th? hi?n kh? n?ng v?n ngh?, gp ph?n nng cao ??i s?ng v?n ho tinh th?n trong c?ng ??ng doanh nghi?p, doanh nhn Vi?t Nam.

Gi?iht dn cav t?p th? xu?t s?c

Sau hai ngy lm vi?c cng tm, Nh?c s? An Thuyn, Ch? t?ch H?i ??ng gim kh?o thay m?t h?i ??ng ?nh gi nh?ng thnh cng v h?n ch? c?a cu?c thi. Nh?c s? cho bi?t: Lin hoan Lin hoan Ti?ng ht Doanh nhn Vi?t l vi?c lm h?t s?c b? ch, n?u lm t?t s? gp ph?n pht tri?n v?n ha Vi?t Nam trong cc doanh nghi?p nh n??c c?ng nh? doanh nghi?p t? nhn. Nh?c s? c?ng ?nh gi cao s? thnh cng c?a lin hoan. Lin hoan l?n ??u tin ???c t? ch?c nh?ng ? thu ht ???c nhi?u ??n v? tham gia, nhi?u doanh nghi?p ? ??u t? l?n, cng phu cho nh?ng ti?t m?c tham d? lin hoan. C th? k? ??n: T?ng cng ty cng nghi?p tu th?y Nam Tri?u, T?p ?on Mai Linh, Cng ty r?ng Vng Vi?t Nam, Cc doanh nghi?p c?a H N?i, Thnh ph? H? Ch Minh, H?i Phng, Thanh Ha, Thi Bnh, ? N?ng Lin hoan c?ng c nhi?u Gim ??c, T?ng Gim ??c tham gia. ??c bi?t l hnh ?nh n? doanh nhn, c nhi?u n? doanh nhn tham gia r?t hi?u qu?.

Cc ti?t m?c tham gia lin hoan ?a d?ng v? lo?i hnh, ??ng ca, t?p ca ??u c ph? h?a, ??n ca ???c ch tr?ng. Nh?ng bi ht truy?n th?ng chi?m ph?n ?ng, nh?ng lo?i hnh nh?c tr? c?ng ???c quan tm. ?i?u ?ng ch l ch?t l??ng ngh? thu?t cao v ??u, ??c bi?t l s? c? g?ng c?a l?p tr? - ni?m hy v?ng c?a cc doanh nghi?p trong t??ng lai.

Tuy nhin, l?n ??u tin t? ch?c, lin hoan v?n cn m?t s? h?n ch? c?n kh?c ph?c: ch?a h?i t? ???c nh?ng doanh nghi?p m?nh tham gia. Nhi?u ??n v? tham gia tch c?c nh?ng ch?a c s? ??u t? chi?u su v? ch?t l??ng ngh? thu?t.

Sau thnh cng c?a Lin hoan Ti?ng ht doanh nhn Vi?t l?n th? I, Ban t? ch?c quy?t ??nh s? t? ch?c Lin hoan Ti?ng ht doanh nhn Vi?t th??ng nin nh?m ??y m?nh phong tro, ho?t ??ng v?n ho tinh th?n, gp ph?n t?ng c??ng giao l?u, h?p tc trong c?ng ??ng doanh nghi?p, doanh nhn. ??ng th?i qua ch??ng trnh ny, Ban T? ch?c s? pht ??ng phong tro sng tc cc ca khc v? doanh nhn nh?m xy d?ng tuy?n t?p ca khc dnh cho c?ng ??ng doanh nhn trong c? n??c v?i hnh ?nh doanh nhn ng??i lnh xung kch trong th?i bnh.

C? c?u gi?i th??ng

I GI?I DOANH NGHI?P:

1.N?i dung ??n ca:
*Gi?i nh?t: Nguy?n Huy?n My
(Ngn hng TNHH MTV ANZ Vi?t Nam), Ti?t m?c ??c m? xanh (St: ??ng Duy Chi?n)
*Gi?i nh: H?ng Quang (T?ng cng ty V?n t?i H N?i), Ti?t m?c H? Ch Minh l?i du ng?t ngo (St: Ng?c Th?)
*Gi?i ba: Thanh Trung (Cng ty c? ph?n pht tri?n nh Th? ??c), Ti?t m?c Ra kh?i (St: L Ch Hi?u)

2.N?i dung song ca, tam ca, t?p ca :
*Gi?i nh?t: T?p ca T?ng cng ty cng nghi?p tu th?y Nam Tri?u (VCCI H?i Phng), Ti?t m?c ??t n??c tr?n ni?m vui (St: Hong H)
*Gi?i nh: Song ca L ??c Thu Huy?n (T?ng cng ty pht tri?n nh H N?i), Ti?t m?c Dng sng qu anh, dng sng qu em (Nh?c: ?on B?ng - Th?: Lai V?)

*Gi?i ba: T?p ca T?ng cng ty xy d?ng cng trnh giao thng 5, Ti?t m?c Cienco 5 ti?n b??c (St: Phan Hu?nh ?i?u)

II GI?I DOANH NHN:
*Gi?i vng: T?p ca Cu l?c b? doanh nhn n? ? N?ng, Ti?t m?c Thnh ph? ??u bi?n cu?i sng.
*Gi?i b?c: Bi H?u C?(Gim ??c Cty CP tin h?c v xy d?ng H? Long), Ti?t m?c Bi ca trn ni (St: Nguy?n V?n Th??ng)
*Gi?i ??ng: Hong Lan (Gim ??c Cty tranh ct Lan), Ti?t m?c Mu hoa ?? (Nh?c: Thu?n Y?n Th?: Nguy?n ??c M?u)

III GI?I KHC:
*Gi?i t?p th? xu?t s?c nh?t: T?ng cng ty cng nghi?p tu th?y Nam Tri?u.
*Gi?i ht dn ca hay nh?t: Cu l?c b? doanh nhn n? Thi Bnh, Ti?t m?c Ht m?ng ngy h?i (Ht v?n so?n l?i m?i: H?ng Vn)

 

Lin h?

Lin h? v?i chng ti ngay by gi? :

  • Tel : (+844) 3.7733 799
  • Fax : (+844) 3.7733 854
  • Email : salehlc@hn.vnn.vn / hlc@hn.vnn.vn
  • Website : www.halongjsc.com.vn
  • Hotline : 0982 088 185 - Mr.Hng GD Kinh Doanh
  • Working Hours : Mon - Fri 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 5:30 PM
  • -----------------------------Sat 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 4:00 PM

??I TC

Partner

deepcool2

emachineslogo

C?a t? ??ng


Friday
August 2018
17

15 N?m xy d?ng ch? tn lm IT

ai khng tin c? ?i h?i !


Chng ti lun tn tr?ng khch hng

v ???ng nhin

Khch hng c?ng c?n tn tr?ng chng ti !

  • Acer Netbook Personal Computer LU.SDN0C.007 6,490,000 VN?
  • DL380G6 Quad-Core E5540 2.53Ghz/6GB/72GB SAS/DVD 78,350,000 VN?

T? gi ngn hng

Th?i Ti?t


HALONG I&C JSC.,
Đang Tải Dữ Liệu

T? ?i?n tr?c tuy?n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay210
mod_vvisit_counterHm qua120
mod_vvisit_counterTu?n ny1188
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1300
mod_vvisit_counterThng ny3374
mod_vvisit_counterThng tr??c6354
mod_vvisit_counterT?t c?2112904

Đang có: 4 guests online
IP c?a b?n: 54.224.11.137
 ,