tai bigone game bigone vua bài 86 | tai vua bai

Gi?i thi?u v? c?a TERAOKA
Error
 • XML Parsing Error at 1:472. Error 9: Invalid character
You are here: Home Teraoka - Nh?t b?n GI?I THI?U

Gi?i thi?u v? c?a TERAOKA

E-mail Print PDF

C?a t? ??ng mang nhn hi?u TERAOKA l s?n ph?m c?a hng TERAOKA INC Nh?t B?n ???c thnh l?p vo n?m 1960, c tr? s? v nh my t?i 2-38-5, Chirodi, Ota-ku, Tokyo 146-0083 Japan. V?i 40 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c c?a t? ??ng ha s?n ph?m TERAOKA c ch?t l??ng tuy?t h?o, ?? tin c?y cao ???c khch hng trn th? gi?i tin t??ng. S?n ph?m TERAOKA ??t ch?t l??ng qu?c t?, ???c bn r?ng ri ? Nh?t B?n, ??c, , H Lan, Th?y S?, v ? cc n??c Chu .
T?i Vi?t Nam, c?a t? ??ng TERAOKA ? ???c l?p ??t ? nhi?u ??n v?, x nghi?p. V?i s? l??ng bn ra khng nh? nh?ng cho ??n nay ch?a c m?t c? quan no g?i ?i?n thng bo h?ng hc hay yu c?u b?o hnh, ?i?u ? cho th?y r?ng ch?t l??ng c?a TERAOKA r?t ?n ??nh. Thng 12 n?m 2001,Hng TERAOKA v cng ty c? ph?n tin h?c v xy d?ng H? Long ? ?i ki?m tra k? thu?t t?i m?t s? c? quan v ???c cc c? quan ny t? r?t hi lng v?i s?n ph?m TERAOKA m h? ? l?a ch?n.


TI LI?U K? THU?T
C?a TERAOKA ???c thi?t k? trn c? s? ?ng d?ng thnh t?u c?a nghnh cng nghi?p my tnh t?o cho s?n ph?m c ?? chnh xc cao, d? l?p ??t, thu?n ti?n cho vi?c b?o d??ng c?ng nh? b?o hnh. TERAOKA s? d?ng b? my tnh 8 BIT c cc phm l?p trnh m?m cho php ng??i s? d?ng c th? thay ??i cc tham s? khi c?n thi?t. Cc tham s? nh? t?c ?? m?, t?c ?? ?ng, th?i gian gi? c?a m?, kho?ng cch m? nhanh, ch?m, kho?ng cch ?ng nhanh, ch?m ???c l?u gi? b?i cc b? nh? trong c?a my tnh v khng b? m?t trong b?t k? tr??ng h?p no k? c? khi m?t ?i?n. TERAOKA l hng c?a s? d?ng ??ng c? ?i?n m?t chi?u. ?y l m?t thnh cng mang tnh cch m?ng. C?a TERAOKA ???c thi?t k? trn b? ray h?p kim nhm nh? song r?t c?ng, ch?u ???c ma st v khng b? bo mn.

B? c?m bi?n h?ng ngo?i (m?t th?n) c ?? nh?y cao, c ?? quan st r?ng theo yu c?u c?a khch hng. TERAOKA c nhi?u lo?i s?n ph?m m? theo nhi?u hnh th khch nhau nh?: M? theo chi?u cong c?a cung trn, m? theo gc, m? ?p 4 cnh c?a ?? t?o ?? thng th?y l?n. Ch?n c?a TERAOKA ch?c ch?n qu khch s? hi lng v?i ch?t l??ng c?a c?a v s? t?n tnh c?a ??i ng? k? thu?t vin lnh ngh?. M?i s? c? ??u ???c kh?c ph?c r?t nhanh khi k? thu?t vin c?a chng ti c m?t t?i hi?n tr??ng.


T I LI ?U K ? THU ?T

C?a TERAOKA ???c thi?t k? trn c? s? ?ng d?ng thnh t?u c?a nghnh cng nghi?p my tnh t?o cho s?n ph?m c ?? chnh xc cao, d? l?p ??t, thu?n ti?n cho vi?c b?o d??ng c?ng nh? b?o hnh.TERAOKA s? d?ng b? my tnh 8 BIT c cc phm l?p trnh m?m cho php ng??i s? d?ng c th? thay ??i cc tham s? khi c?n thi?t. Cc tham s? nh? t?c ?? m?, t?c ?? ?ng, th?i gian gi? c?a m?, kho?ng cch m? nhanh, ch?m, kho?ng cch ?ng nhanh, ch?m ???c l?u gi? b?i cc b? nh? trong c?a my tnh v khng b? m?t trong b?t k? tr??ng h?p no k? c? khi m?t ?i?n. TERAOKA l hng c?a s? d?ng ??ng c? ?i?n m?t chi?u. ?y l m?t thnh cng mang tnh cch m?ng.C?a TERAOKA ???c thi?t k? trn b? ray h?p kim nhm nh? song r?t c?ng, ch?u ???c ma st v khng b? bo mn.

B? c?m bi?n h?ng ngo?i (m?t th?n) c ?? nh?y cao, c ?? quan st r?ng theo yu c?u c?a khch hng. TERAOKA c nhi?u lo?i s?n ph?m m? theo nhi?u hnh th khch nhau nh?: M? theo chi?u cong c?a cung trn, m? theo gc, m? ?p 4 cnh c?a ?? t?o ?? thng th?y l?n. Ch?n c?aTERAOKA ch?c ch?n qu khch s? hi lng v?i ch?t l??ng c?a c?a v s? t?n tnh c?a ??i ng? k? thu?t vin lnh ngh?. M?i s? c? ??u ???c kh?c ph?c r?t nhanhkhi k? thu?t vin c?achng tic m?t t?i hi?n tr??ng.

CC THNG S? K? THU?T

B? ?I?U KHI?N C?A T? ??NG TERAOKA 200KLDM-H-2:

US $ 1800/b?

STT

M T? S?N PH?M

S? l??ng

1

H?p ray ???c lm b?ng h?p kim nhm nh? song r?t c?ng, ch?u ma st v khng b? mi mn.

Cao 135mm, di 5m

T?i tr?ng 200 kg/2cnh, 150kg/1cnh

01

2

?? m? thng thu? t?i ?a: 2,5m

3

Motor ?i?n m?t chi?u kch th??c nh?. ??ng th?i khi motor ho?t ??ng th ?i?n p g?n nh? b?ng khng lm t?ng tu?i th? ??ng c?.

?i?n n?ng tiu th? cho ton b? c?a 0,13KW

01

4

T?c ?? ?ng/m?: 100 450 mm/s

5

Dy cu-roa hnh r?ng c?a ch?y m, b?n.

01

6

B? vi x? l my tnh 8 Bit (TERAOKA YCB-DCU-5SBS) c cc phm l?p trnh m?m cho php ng??i s? d?ng c thay ??i cc tham s? khi c?n thi?t. T?t c? cc tham s? ???c l?u gi? b?i cc b? nh? trong my tnh khng b? m?t trong b?t k? tr??ng h?p no ngay c? khi m?t ?i?n.

C th? k?t n?i v?i h? th?ng ki?m sot ra vo, bo ??ng v bo chy cho PCCC.

01

7

B? c?m nh?n h?ng ngo?i OPTEX OA203VS, C ?? nh?y cao, ?? r?ng theo yu c?u khch hng.

T?m nhn MAX: 3m(H) x 3,1m(W) x 2m(D)

02

8

Tai treo ?? gi? c?a th?ng b?ng v ch?u ???c gi m?nh.

Ch?t ch?ng nh?y : gi? cnh knh khng b? nh?y ra kh?i ray.

04

9

B? Profile: Dng ?? bao b?c cnh c?a knh trnh va ??p v gi? cho hai cnh kt nhau.

01

B? PH?N CH?N THM

Kho ?i?n: ??t kho trn Motor

Pin Back-up dng ?? m? khi c?a m?t ?i?n

C th? k?t n?i v?i cc trang thi?t b? khc nh?: h? th?ng bo chy, h? th?ng ki?m tra an ninh,

 

Lin h?

Lin h? v?i chng ti ngay by gi? :

 • Tel : (+844) 3.7733 799
 • Fax : (+844) 3.7733 854
 • Email : salehlc@hn.vnn.vn / hlc@hn.vnn.vn
 • Website : www.halongjsc.com.vn
 • Hotline : 0982 088 185 - Mr.Hng GD Kinh Doanh
 • Working Hours : Mon - Fri 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 5:30 PM
 • -----------------------------Sat 8:00 AM - 12:00 AM l 1:30 PM - 4:00 PM

??I TC

Partner

deepcool2

emachineslogo


Friday
August 2018
17

15 N?m xy d?ng ch? tn lm IT

ai khng tin c? ?i h?i !


Chng ti lun tn tr?ng khch hng

v ???ng nhin

Khch hng c?ng c?n tn tr?ng chng ti !

 • As4738-372G32MnccLX.R7K0C.003 (Brown) 12,000,000 VN?
 • ACER LCD 18.5 2,520,000 VN?
 • ACER Veriton M265 7,500,000 VN?

T? gi ngn hng

Th?i Ti?t


HALONG I&C JSC.,
Đang Tải Dữ Liệu

T? ?i?n tr?c tuy?n

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHm nay299
mod_vvisit_counterHm qua120
mod_vvisit_counterTu?n ny1277
mod_vvisit_counterTu?n tr??c1300
mod_vvisit_counterThng ny3463
mod_vvisit_counterThng tr??c6354
mod_vvisit_counterT?t c?2112993

Đang có: 92 guests online
IP c?a b?n: 54.224.11.137
 ,